ADRIA  CARAVAN  CLUB

                         MÉÉR  DAN  GEZELLIG . . .?

 

 

Wat is de overeenkomst tussen de groep mensen die lid zijn van de

ADRIA CARAVAN CLUB ?

Juist, ze bezitten allen één en hetzelfde merk caravan:  een ADRIA.

De Adria Caravan Club is niet zomaar een gezellig clubje, dat af en toe wat activiteiten ontplooit.

Integendeel, het is een hecht georganiseerde club, met eigen statuten en huishoudelijk reglement, een bestuur en verschillende commissies.

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

Voor elk wat wils . . .

Elk jaar organiseert de activiteitencommissie van de ADRIA CARAVAN CLUB m.m.v. enkele gastgezinnen een voorjaarskamp,

een najaarskamp. Daar tussendoor worden door en voor de leden, andere evenementen  belegd, zowel in binnen- als buitenland. De meeste binnenlandse evenementen worden in het weekend gehouden; men hoeft er geen vrije dagen voor op te nemen.

Er wordt altijd naar gestreefd om locaties te vinden, die voor de clubleden uit het gehele land goed bereikbaar zijn.

Buitenlandse evenementen zijn vaak meerdaagse tot meerweekse reizen op een vaste of op wisselende evenementslocaties.

Campings worden zo mogelijk van tevoren gecontroleerd alvorens ze aan te wijzen als evenementlocatie.

Gezelligheid staat hoog in het vaandel tijdens al onze evenementen; daarnaast wordt getracht middels excursies, wandel en fietstochten,

een spelletje bingo of een film-dia avond meer inhoud te geven aan een weekendkamp.

 

 

                                            Ook activiteiten voor kinderen worden hierbij niet vergeten.  

 

Techniek . . .

Waar veel Adria caravanbezitters bijeen zijn, komt onvermijdelijk de Adria caravan ter sprake.

Eén van de leuke en nuttige kanten van zo’n Adria clubkamp is, dat er ruimschoots gelegenheid is om met elkaar

ervaringen uit te wisselen op toeristisch gebied. Men leert van elkaar op technisch gebied, men geeft elkaar tips

om het wooncomfort in de caravan nog meer te verhogen. Al met al kweekt dit een grote saamhorigheid.

Binnen de kortste tijd leren Adria Clubleden elkaar kennen en zijn bereid om elkaar te helpen.

 

 

 

                                        

Doe meer met uw Adria Caravan . . .

Alleen de Adria clubevenementen zijn het lidmaatschap al ten volle waard. Iedereen  – jong, heel jong en ook ouderen –  

 beleeft plezier in de clubevenementen.De Adria Caravan Club is beslist geen zakelijk ingestelde “merkclub”.

De inbreng van ieder clublid is welkom. De club propageert een veelvuldig gebruik van de caravan, dus ook in het voorjaar,

herfst en winter. Als lid van de ADRIA CARAVAN CLUB ontvangt U 6 x per jaar een goed verzorgd en interessante nieuwsbrief, waarin U ook alle mededelingen aantreft over de Adria Clubevenementen, speciale evenementen etc.  

 

Eenmaal per jaar wordt, zomogelijk in het centrum van het land, een algemene ledenvergadering gehouden, voorafgegaan door een

nieuwjaars bijeenkomst.

 

U heeft het bemerkt:

 

DE    ADRIA   CARAVAN   CLUB

                           IS   MÉÉR   DAN   GEZELLIG !

 

 

 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


ledenadministratie

 

Tel:        +31(0)104167296

Email:     ledenadminstratie


 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen en/of opmerkingen over deze website verzenden aan de webbeheerder