ADRIA CARAVAN CLUB

                                            Nederland

                                               

                    ADRIA  en de ADRIA  CARAVAN  CLUB

                   VAN  JAAR  TOT  JAAR

                                            1965  tot en met  1999

 

 

 

 

 

 

 


1965 

In het toenmalige Joegoslavië, (nu Slovenië) wordt in een fabriek in Novo Mesto gestart met de bouw van ADRIA  caravans. Het eerste model kent een wat hoekige lijn. Dat zelfde jaar werd ook een model met rondere vormen, “Oportio” genaamd, geproduceerd.  Of het aan vormgeving lag of  dat deze modellen alleen voor de Joegoslavische markt bestemd waren is niet bekend, maar in Nederland zijn zij niet op de markt verschenen

          

                                             info A1       info A2          de "Oportio"

 

Enkele jaren later werd overgegaan tot een type dat, op de daklijn na, nog jaren gehandhaafd zal worden. De eerste jaren nog zonder de later zo bekende blauwe band ter hoogte van de ramen. Alle ramen zijn dan overigens ook nog van enkel glas. 

Ook in Nederland begint de Adria caravan kennelijk bekendheid te krijgen, want de fa. Wissink start als eerste een importeurschap van Adria’s in Nederland. De overdruk van zijn eerste folder is op de volgende pagina te zien. Er is keuze uit 3 types: de 305 SB, 380 L en de 450 O

 

1968

Het is zo ver. Een van de eerste Adria’s  wordt in ons land verkocht en wel door Caravanning Renee Moonen, dealer te  Amstenrade  en dit betreft een caravan van het type 305 SB.De kopers zijn de fam. A Bruining uit Den Dolder. In de nu volgende jaren gaat het importeurschap over naar de hr N. Houweling, die vanuit een bedrijfspand in Kesteren start. De verkoop van Adria’s begint een steeds grotere vlucht te nemen. 1 Januari 1975 geeft de Europese Caravan Federatie (ECF) al een totaal aantal caravans (tour en sta) in Nederland aan van 267000 stuks, waarvan een 15000 stuks Adria’s. Dat de verkoop van caravan’s flink in de lift zit mag wel blijken uit de verkoopcijfers totaal voor de 3 volgende jaren: 1975 totaal (tour en sta) 34000 stuks, 1976 totaal 40000 stuks en in 1977 reeds 48000 stuks.

 

1974

In de herfst van dit jaar gaan er bij een aantal Adria bezitters stemmen op of er niet gezamenlijk  een evenement zou kunnen worden            gehouden. De jaarlijkse servicebeurt, die in die tijd door de importeur in Kesteren werd georganiseerd in samenwerking met monteurs  vanuit de fabriek in Joegoslavië, gaf velen de gelegenheid om nader met andere Adria eigenaren in gesprek te komen en hierbij kwam ook dat gezamenlijke evenement aan de orde.

De hr Klumper neemt de handschoen op en besluit om tezamen met de hr   v Barneveld, in die tijd verkoopleider van Adria in   Kesteren, mede omdat zij vanuit de Duitse Camping Club (DCC) enthousiaste verhalen hadden vernomen met betrekking tot “winterkamperen”, de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.

Dit ging perspectief openen en op verzoek van de hr Houweling ging de familie Klumper informatie verzamelen met betrekking tot  plaatsen waar onderweg overnacht kon worden en naar een wintercamping die geschikt was om meerdere caravans in clubverband te herbergen. De groep die zich met de voorbereiding ging bezighouden werd uitgebreid maar toch zou het nog tot in 1975 duren alvorens alles rond was en de Hr Houweling de knoop kon doorhakken.

 

1975 

Voor hen die zich hadden aangemeld wordt een eerste contactavond georganiseerd in Restaurant de Klomp e.e.a. met medewerking

van de ANWB, hetgeen er in resulteerde dat 23 December een 42 tal equipes de reis aanvaardden naar Kitzbühel  naar

Camping “Schwarzsee”, waar een open stuk in de bosrand van de camping voor hen beschikbaar was. Vlak was het lang niet, maar

de sneeuw zorgde ervoor dat alle oneffenheden waren verdwenen. Onder begeleiding van Adria Kesteren en de Adria

Caravanfanclub zouden we in totaal 5 x naar Kitzbühel gaan, waarbij we kunnen stellen dat Maayke en Nic. Houweling steeds de

grote animators waren bij organisatie en begeleiding van deze sneeuwevenementen. Voor de liefhebbers was het een steeds weer

enerverend gebeuren met skilessen en wedstrijden o.l.v. de skischool van Waldemar Boscarolli, zowel bij alpineskiën als bij

langlaufen. Ook het kerstdiner in Hotel “Bruggerhof” bij de fam. Reiter, zomogelijk in feestelijke kledij, behoorde tot de vaste

gewoontes. Zo ook de Tiroleravond. Bij de voorbereiding van de 4e Wintersportralley, in het najaar van 1978, werd gesproken

over plannen en mogelijkheden voor een kerstfeestviering, die een oecumenisch karakter zou moeten dragen en voor iedereen

aanvaardbaar diende te zijn. Correspondentie volgde met het Pfarramt te Reith en met de organiste, mevrouw Pichler, wat er toe

leidde dat er gebruik kon worden gemaakt van de R.K. kerk en het orgel. Omdat we niet de beschikking hadden over een ervaren

kerkorganist(e) kregen we toestemming om vooraf te oefenen. Zo vierden we ons eerste Kerstfeest in het kerkje aan de voet van

de skipiste in Reith op eerste Kerstdag 1978, een traditie die tot op heden noch steeds plaats vindt en gelet op de belangstelling

hiervoor binnen zowel als buiten de Adria gemeenschap in een duidelijke behoefte voorziet.  Om onderweg, op heen en terugreis,

duidelijk te maken wat het doel van de reis was, had iedereen een tekst op papier gekregen om achter het achterraam van de

caravan te bevestigen met een tekst zoals hieronder te zien. (Dit was voor de eerste 5 Kitzbühel reizen van toepassing)

 

 ADRIA WINTERSPORTRALLEY

                                              1977-78                                      42

 

De Adria fabriek in Joegoslavië, alsof het zo moest zijn, startte in dit najaar de bouw van de zgn “De Luxe” modellen, waarbij alle ramen in dubbel glas met een blauwe kleuring waren uitgevoerd; voor de wintersport gangers een hele verbetering. 

       

                                                                                 info A3

In december 1975 verschijnt ook de eerste uitgave van de ADRIA Caravanfan , een maandelijkse uitgave van en voor de ADRIA-caravanner met actuele nieuwtjes, technische snufjes, routes, tips enz. enz. en daarmee is de ADRIA Caravanfanclub effectief van start gegaan. Tevens worden redactie en bestuur hierbij voorgesteld.

 

 

 

                                                    info A1

 

t.w. Albert Bleye, Klaas de Jong, Koen Zomer, Maaike Kroeze, Dick van Barneveld en Nic. Houweling

 

1976 

 Wegens gebrek aan voldoende belangstelling kwam het niet tot het organiseren van een voorjaarskamp, maar in Augustus kwam

dan toch het eerste weekendkamp in Nederland van de grond; 29 combinaties kwamen naar camping “De Koerberg” in Heerde.

Sindsdien konden we van een steeds groeiende belangstelling spreken en vermaakten we ons met sport en spel en genoten van

barbecue festijnen op de voorjaar- en najaarsevenementen te Lunteren en Heerde.

 

1977 

 Op de Caravan RAI worden in het najaar de nieuwe modellen ADRIA’s getoond, die de komende jaren het beeld zullen vormen van

de Adria’s. Dit jaar nog alleen de “Grand de Luxe” modellen in de zgn “ponton” vorm, volgend jaar ook bij de andere type

uitvoeringen.

 

                                                                            info A4

 

Lunteren, december 1978.

 

Waarde Fans,

 

Met een gevoel van droefheid moeten wij U berichten dat wij onze fanclub, de Adriacaravanfan, met ingang van 1 januari 1979 hebben moeten opheffen om persoonlijke zowel als financiële redenen. Ons besluit dient U helaas als definitief te zien.

Denkt U a.u.b. niet dat wij dit besluit zo maar van de ene dag op de andere hebben genomen,want er zijn maanden voorbij gegaan, waarin wij de consequenties van het opheffen van de fanclub en het gewicht van ons besluit, hebben overwogen. Misschien kunt U zich voorstellen wat het ons heeft gekost om tot het opheffen van de fanclub te komen, wetende dat wij velen van U hiermede zullen hebben teleur gesteld, wellicht gekwetst. Maar er was geen uitweg.

Aan degenen die nu al hun contributie over 1979 hebben gestort, delen wij mede dat deze gelden in de loop van de maanden januari/februari 1979,zullen worden geretourneerd. In het algemeen wilden wij U allen hartelijk danken voor Uw vertrouwen, dat U ons in zo ruime mate heeft gegeven. Een extra waardering verdienen zij die ons gedurende de afgelopen jaren daadwerkelijk zo heel spontaan en loyaal hebben geholpen om de fanclub een vriendenclub te doen zijn.

En als vrienden van U allen, wilden wij nu afscheid van U nemen.Wij hebben te samen een mooie tijd gehad. Laat de herinnering hieraan zo blijven. Wij wensen U het allerbeste toe.

 

 

N. Houweling.

 

 

 

1979

 Toen kwam de schrik. Onze vroegere redacteur van de Koerier, Jules Tomas, omschreef dat eerder als volgt:

 Bij terugkomst uit Kitzbühel in Januari 1979 vonden we bij de post een brief van ADRIA-KESTEREN, waarin ons het einde van

de club werd aangezegd. De Adria caravanfan, ons maandblad zou niet meer uitkomen. Er was al iets van moeilijkheden uitgelekt,

maar we hoopten dat het niet zo’n vaart zou lopen. Maar het was ernst !

De reacties waren van dien aard, dat de liquidatie bij een reünie in Veenendaal in April 1979 nog een jaar kon worden 

opgeschort.  in dat jaar hadden we ook ons laatste weekend-kamp in Lunteren op 14 t/m 16 Sept., dat mede door ADRIA werd

georganiseerd. 

Voor de laatste (5e) wintersportralley kwamen we op 7 November 1979 bijeen op een contact-avond in Ede.

Toen de Hr Houweling in zijn openingswoord op de aangekondigde afloop doelde, werd het een aantal aanwezigen te veel.

Zij gaven te kennen de club zelf te willen voortzetten. Alle aanwezigen stemden daar van harte mee in.

 “Dat had ik nou al zo lang gewild”, was de reactie van de heer Houweling.  Hij waarschuwde wel voor overmatig optimisme. 

Niet licht  over denken en we zouden op geen enkele wijze op steun van ADRIA-Kesteren mogen rekenen. 

 Eerst wanneer zou blijken, dat we op eigen benen konden staan, zouden we in nader overleg kunnen treden voor mogelijke

faciliteiten.

 

1980 

In dit jaar zouden we het gaan proberen.

 

Verslaglegging door Frits Bakker 

Een eerste aanzet daarvoor deden we met een brief op 12 nov. 1979 aan de deelnemers van de wintersport-ralley 1979-80. In Kitzbühel werd de daad bij het woord gevoegd. Vrijwel alle deelnemers betaalden een bedrag van   f 25.00 om de kosten te dekken van onderzoek naar de mogelijkheden en van de oprichtingsvergadering met conceptstatuten en huishoudelijk reglement.

Er was veel overleg nodig en we misten ons maandblad. Aan de hand van de laatste deelnemerslijsten werden de leden in dat jaar twee maal aangeschreven, enerzijds voor aanmelding als lid of bestuurskandidaat, anderzijds voor deelname aan de voorgenomen weekends in voor- en najaar. Het eerste werd gehouden in Lunteren, het tweede in Ermelo. Daar, in het “Vossenhol” zouden de laatste gegevens worden verzameld en moest het antwoord duidelijk worden op de vraag, of we een gesloten ADRIA-CLUB zouden vormen of een open vereniging, die ook voor andere merken toegankelijk zou zijn. Dat was een nogal indringende zaak, die tot klaarheid moest komen voor opname in de statuten.

Voor een gezamenlijke broodmaaltijd waren ook de heer en mevrouw Houweling uitgenodigd, nu als gasten. Vooraf konden we in een bespreking met de heer Houweling overeenkomen dat ADRIA-Kesteren de kosten voor het drukwerk zou dragen. Voor de gebruikelijke servicebeurt zou vooraf overleg met de dealers moeten plaats hebben, maar ook die faciliteit kon later weer worden verleend.

 ’s Zondags werd een wandelpuzzeltocht georganiseerd. Een van de opdrachten daarbij was  een op papier gestelde vraag, waarvan het antwoord met de eerder ontvangen stukken moest dienen bij de discussie over het gesloten of open karakter van onze vereniging. Bovendien was dat de laatste gelegenheid tot kandidaatstelling voor het bestuur.

Vrijwel alle aanwezigen wilden echter met de verkiezing niet langer wachten en gaven de voorkeur aan een directe verkiezing op dat moment. Omdat die middag zich slechts 6 kandidaten beschikbaar stelden, was de conclusie, dat met die leden het voorlopige bestuur kon worden gevormd.

Op 29 November 1980 kwam de algemene ledenvergadering te Utrecht bijeen. Na verantwoording van de overgedragen stukken van de overgangsperiode en de stand van zaken op dat moment, werd het voorlopig bestuur bij enkelvoudige kandidaatstelling als definitief verkozen verklaard.

                                              info A10

           

Het bestuur wordt gevormd door:  (boven van r naar l)  Jules Tomas, Jan Minke, Taeke Brandsma, Jan Buishand.

                                                                      (gehurkt:) Eby van Gelder, Dirk Hoek 

F.B.                                                                                                                                                                                 

                                             

 Ter afsluiting van het jaar werd het eerste evenement, nu onder verantwoordelijkheid van de ADRIA CARAVAN CLUB, gehouden

van    21/12/80 tot 03/01/81 te Kitzbühel en alsof er geen veranderingen hadden plaatsgevonden, het ging allemaal weer als

vanouds, met 34 deelnemende equipes (125 pers).

 

 

1981

Tijdens de jaarvergadering van de A.C.C. in november vindt de benoeming tot erelid plaats van mevrouw M. Houweling-Kroeze. Haar banden met onze club waren hecht. Met haar man, die een tweetal jaren eerder was overleden na een ernstig verkeersongeluk, stond ze aan de wieg van onze vereniging. Jammer was het dat slechts een tweetal jaren later zij door een ernstige ziekte werd geveld en zij daardoor zo kort van dit erelidmaatschap kon genieten van de club die zozeer de hare was.

 

1983

Dit jaar werd een begin gemaakt met de introductie van een nieuwe generatie caravans, vormgegeven door naar men zei ’n Italiaanse ontwerper, Pininfarin en in de windtunnel getest.  De naam was  “Mistral” en al spoedig werden de eersten in de club gesignaleerd. Tevens deed hiermee bij Adria de tourcaravan met een breedte van 2.30 m zijn intrede. Binnen twee jaar zouden ook de andere type’s de “Mistral” vormgeving krijgen.

 

1984

Dat vieren we met een Jubileumkamp op camping “De Pampel” te Hoenderloo van 14-16 sept 1984 met als bijzondere activiteit een rit met de stoomtram en een bijzonder geslaagde feestavond. Tijdens dit evenement kwam de jeugd tot oprichting van de Primitieve Tenten Club (PTC) met een eigen bestuur (Erik Kleinrensink, Paul van Gelder, Jeroen van Delden en Saskia van Delden). Deze club (als tegenhanger voor al die mensen in hun luxe Adria) was echter helaas maar een vrij kort leven beschoren, tot 1987. Daarna is niets meer in de club analen te vinden.

In het voorjaar nam een vertegenwoordiging van de club voor de eerste maal deel aan een buitenland uitnodigings evenement. Ter viering van 2000 jaar Trier namen 14 Adria equipe’s deel aan het door de Camping Club Region Trier georganiseerde evenement en allen kwamen zeer enthousiast terug.

Ter afsluiting van het jaar ging de ADRIA CARAVAN CLUB ook al weer voor de 10e maal naar Kitzbühel voor haar traditionele winterkamp. Reden voor de VVV aldaar om aan Jan Minke, onze toenmalige voorzitter, een oorkonde en speld te overhandigen. Tevens werd de A.C.C. benoemd tot lid van de club van stamgasten van de plaats Kitzbühel.

 

1986

Dit jaar treed Jan Minke terug als voorzitter van de A.C.C.  René Moret wordt op de algemene ledenvergadering in het bestuur gekozen en Jan Buishand zal vanaf heden als de nieuwe voorzitter gaan fungeren. 

26 september viert de Adria importeur Vlaanderen in Dordrecht feest, want zij openen vandaag een nieuwe showroom met bijbehorend onderdelen magazijn, waardoor zij, zoals zij schrijven, in staat zijn alle Adria modellen binnenshuis te tonen. Daartoe gaat nu ook een  motorhome, “Adriatik” genaamd, behoren want dit jaar wordt de productie hiervan in het Belgische Deinze gestart.

 

1987

 Reeds meerdere keren is er over gesproken en dit jaar is het zover. Er wordt naast het winterkamp in Kitzbühel nu ook een “Krokus” winterkamp gehouden in Zwiesel in het Bayerischer Wald. De familie Pelle heeft hier een camping gelokaliseerd en op 28/2 gaat dit eerste evenement onder hun leiding van start. Een 25 tal equipes zijn hierbij aanwezig.

De grotere verscheidenheid aan weekendevenementen, die de laatste jaren al reeds in Nederland was gerealiseerd, kreeg hiermee zijn uitbreiding met een 2e sneeuwkamp.

Gebruikte de club tot op heden een nog door indertijd ADRIA Kesteren ter beschikking gestelde tent als koffietent op de voor- en najaarsevenementen en het Kitzbühel evenement, vanaf 23 mei 1987 is de club eigenaar van een heuse Adria 465QL die omgebouwd is tot winkelwagen. Door de voorzieningen in deze wagen aanwezig kan hij uitstekend dienst doen als koffiewagen op de evenementen, terwijl daarnaast alle andere goederen van de vereniging er in kunnen worden opgeslagen.

Wanneer deze Koffiewagen voor de eerste keer zal worden gebruikt, wordt onze naam  met een reuze sticker op deze caravan aangebracht.

Op het Najaarskamp in Hardenberg wordt een limerick wedstrijd gehouden. De winnende (van de fam van Gend) luidt als volgt:

Een Adria-fan ging kamperen

Hij wilde het bij de club leren

Zo gezegd, zo gedaan

Mee naar “het Stoetenslagh” gegaan 

En nu wil hij niet meer naar huis keren

 

1988

Door het grotere aanbod van clubevenementen en de daardoor ontstane meerdere werkzaamheden bij het verenigings-secretariaat zal  met ingang van dit jaar het secretariaatswerk van de activiteitencommissie verzorgd gaan worden door Rein van Maanen, waarmee het latere inschrijfbureau evenementen zijn eerste start krijgt. 

Dit jaar heeft Taeke Brandsma (penningmeester) aangegeven, dat hij zich niet meer verkiesbaar wilde stellen voor het bestuur. In zijn plaats wordt Gosse Bergsma nu door de vergadering benoemd als bestuurslid.

De vergadering besluit unaniem Taeke Brandsma voor zijn verdiensten voor de- en voor zijn A.C.C. te benoemen tot erelid van onze vereniging.

 

1989

Dit jaar wordt het 3e lustrum van de club gevierd met een jubelkamp te Biddinghuizen.

Een van de activiteiten naast de feestavond is het gezamenlijk bezoek aan Harderwijk en het Dolfinarium. Het is een evenement met een record opkomst; 113 equipes zijn aanwezig.

1989 zowel als 1988 zijn goede jaren voor caravannend Nederland. In beide jaren worden volgens cijfers van de RAI 21500 caravans in Nederland verkocht.

Dit jaar gaat de stroomlijn zijn intrede doen bij Adria. De voorkant van de caravan wordt voorzien van een kunststof front met afgeronde zijkanten en aldus doet de Forma zijn intrede.

 

1990

Tijdens het najaarskamp werd een ballonnen wedstrijd gehouden met een verbazingwekkend resultaat. Op diverse plaatsen in Europa werden kaartjes terug gevonden en  van daaruit ? terug gestuurd. Aan een aantal van deze gevonden kaarten zat echter een “luchtje”. Tijdens de jaarwisseling werden ze in KitzbĂĽhel (vanonder de sneeuw ?), Florence en zelfs Istanbul “gevonden” en dat nadat ze drie maanden eerder reeds waren opgelaten.  De werkelijkheid was dat ze allen in Nederland  boven water kwamen op 1 na, die twee dagen later in Zweden werd terug gevonden. En dat was wel werkelijkheid.

 

1991

De Adria Caravan Club  heeft dit jaar voor het eerst een trip naar Spanje op de activiteitenagenda staan. 16 Equipe’s gaan voor vier weken onder begeleiding van de voorbereider van deze reis, de fam Tomas, naar het zuiden. Allen zijn zeer enthousiast over deze meerweekse trip, met als gevolg dat deze reis een aantal jaren een vaste plaats op de activiteiten agenda kreeg. In het najaar op de ledenvergadering treedt Rein van Maanen terug als bestuurslid en wordt Imre Jecsny in zijn plaats benoemd; hij zal tevens het secretariaat evenementen gaan verzorgen.

 

1992

Het uitnodigingskamp van de Camping Club Region Trier, nu vanwege het 10 jarig bestaan van deze club,mag zich steeds in een warme belangstelling van de A.C.C. leden verheugen.Gingen er in 1987 nog  negen leden naar dit evenement, dit jaar gingen er 17 equipe's richting Trier.   Ook op sportief gebied gaan we ons roeren, want de fiets vierdaagse in Drente verschijnt op de evenementenlijst en is daar tot vele jaren later steeds op terug te vinden.

 

1994

Na bijna 15 jaar als secretaris in het bestuur zitting te hebben gehad, vindt Eby van Gelder de tijd gekomen om haar plaats aan iemand anders over te dragen. Gelukkig kan het bestuur weer een vrouwelijke secretaris voorstellen n.l. Anke van Puyenbroek en op de algemene ledenvergadering wordt zij benoemd. 

Dit jaar vindt een wijziging plaats in de wijze van inschrijven voor Adria evenementen. Niet meer middels de tot dan toe gebruikelijke inschrijfkaart, maar nu met behulp van een accept girokaart. In het begin nog wat onwennig, maar in de loop van het jaar is iedereen er aan gewend en het bestuur en inschrijfbureau zijn heel gelukkig, want zij hoeven op evenementen geen nabetalers meer na te lopen.

In September wordt het 4e lustrum weekend gehouden in Holten. Aanwezig zijn 75 deelnemende leden en de organisatie is in handen van een gastgezin,  Dick en Ina Kleinrensink en kinderen, en zij schotelen ons weer een “ouderwets” programma voor.

 

1995

Het redactieteam Jules Tomas en Sjaak v/d Water draagt zijn taak, na dit vele jaren te hebben gedaan, over aan een nieuw redactie team. Op de A L vergadering wordt de waardering uitgesproken voor het vele “pionierswerk” wat door hen is gedaan en zij worden daarbij in de bloemetjes gezet.

Nog meer bloemen want Jan Ploeg is dit jaar voor de 10e maal naar Simonswald geweest en onder zijn leiding hebben velen in de club al die jaren daar op camping “Schwarzwaldhorn” een heel fijn evenement gehad. Ook op de camping zelf hadden de plaatselijke VVV en de campingeigenaar Jan al gehuldigd.

Ook ADRIA had dit jaar zijn feestje, want zij vierden dit jaar het feit dat het 30 jaar was geleden dat de eerste Adria Caravan in de fabriek in Novo Mesto werd gefabriceerd.

Een aantal van de in deze periode gebouwde modellen zijn:

Adria 380 TL van 1978

Adria 465 TQ van 1981

 

 

Adria Mistral 470 TD van 1983 

Adria Forma 470 TD van 1989

 

1996

Contacten met de ADRIA Owners club uit Engeland leiden er toe dat een aantal leden van die club over komen naar Nederland naar een evenement dat wij mede voor hen in de nabijheid van Amsterdam organiseerden. Helaas viel uiteindelijk de deelname vanuit deze Engelse Club wat tegen. Zij die er wel waren, waren heel enthousiast, wat mede bleek uit het artikel dat zij daarover in hun eigen en ook in ons clubblad publiceerden.

Ook dit jaar weer een evenement dat voor de 10e maal werd gehouden, n.l. het krokus / winterkamp in Zwiesel, alleen niet steeds met de zelfde evenementbegeleiding en ook hier werd er door V.V.V en camping beheerder aan dit jubileum de nodige aandacht besteed.

Dit voorjaar ging een  20 tal leden met caravan naar Slovenië en bivakkeerden op een camping niet ver van Novo Mesto en een van de hoogtepunten was het bezoek aan de Adria fabriek aldaar. Men was het er roerend over eens dat onze Adria caravans daar op een zeer solide wijze, door enthousiaste medewerkers in elkaar werd gezet. Iedereen was zeer in zijn nopjes over de wijze waarop zij daar door Adria Slovië en Adria Nederland werden onthaald.

De   Unica modellen die Adria sinds 1995 heeft uitgebracht scoren goed, maar dit jaar timmert Adria nog wat harder aan de weg. Door de vakpers wordt de B 502 UP Surprise tot caravan van het jaar uit geroepen en dat scheelt een slok op een borrel merkt men bij Adria. Dit type caravan is niet aan te slepen en het succes zal ook de volgende jaren nog naijlen. De indeling blijkt zeer gewild te zijn en ook binnen de club zien we er velen verschijnen.

 

1997

Tijdens de Algemene Ledenvergadering vindt een feestelijke gebeurtenis plaats. Op voorstel van het bestuur verleent de ledenvergadering aan zowel Eby van Gelder als ook aan Jules Tomas  het erelidmaatschap van de ADRIA CARAVAN CLUB als dank voor zeer verdienstelijk werk voor onze club.

Helaas is Jules niet aanwezig (hem zal dit de volgende vergadering worden uitgereikt), maar Eby ontvangt hierbij een oorkonde en bloemenhulde en de dank van de aanwezige leden.

 

1998

Het bestuur stelt vast , dat dankzij de intensive verstrekking van informatie aan nieuwe Adria bezitters de terugloop in het ledenbestand een halt is toe geroepen en zij hoopt dat de komende jaren deze trend zich zal doorzetten.

Onze penningmeester René Moret geeft tegen het einde van het jaar aan, dat hij zijn functie binnen het bestuur aan een vervanger  zou willen over dragen en daar is het bestuur minder blij mee. Op de komende jaarvergadering kunnen we  echter weer een nieuw  bestuurslid voorstellen, die deze functie op zich wil nemen en René blijft nog een klein jaartje om zijn taak over te dragen. Zo is alles weer in kannen en kruiken.

ADRIA toont met 4 modellen dat zij in het jaar 1999 weer met zeer luxe  wagens in de markt zal   zijn. Een zeer compleet uitrustingsniveau voor de veel eisende caravanner.

 

1999

Het bestuur bestaande uit, van links naar rechts, Jan Buishand, Peter Langerak, Gerard Broer, Anke van Puyenbroek, Gosse Bergsma, René Moret, Jan Ploeg en Cees Bellaart toosten op de start van komende feestjaar.

Start van het ADRIA  “JUBILEUM”  JAAR en einde van dit overzicht van 25 jaar Adria Caravan Club


 

Dit verhaal wordt zo spoedig mogelijk aangevuld.

 

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen en/of opmerkingen over deze website verzenden aan de webbeheerder      

 

 


ZDnet Emulation Preview