De Adria Nieuwsbrief is een periodiek dat 6 maal per jaar digitaal verschijnt en wordt toegezonden aan alle ereleden en leden van de club.

Het geeft informatie over belangrijke zaken welke voor de clubleden van belang kunnen zijn en verslagen van gehouden vergaderingen en  evenementen alsmede de gegevens voor de nog komende evenementen.

 

Het plaatsen van een advertentie in de Nieuwsbrief is afhankelijk van:

-        zijn er duidelijke raakvlakken met Adria Caravans

-        zijn er mogelijkheden op het gebied van kamperen voor onze leden

-        is er ruimte beschikbaar in de Nieuwsbrief.

 

Verzoek tot plaatsing.

Een verzoek tot plaatsing van een advertentie kan worden gezonden naar de:

Redactie A.C.C. Nieuwsbrief

de Nachtegaal 2

1616 HB Hoogkarspel

 

 

Indien het mogelijk blijkt dat de advertentie geplaatst kan worden, ontvangt de aanvrager hierover bericht met de kosten die aan de plaatsing verbonden zijn.

De aanvrager kan daarna besluiten of plaatsing definitief wordt of dat van plaatsing afgezien wordt.

 

        

 

Informatie kan worden ingewonnen bij de hoofdredactie van "De Nieuwsbrief"

telelefoon: +31(0)636 503 451. B.G.G. +31(0)228 563 608

email: redactie

        

   U kunt een e-mailbericht met vragen en/of opmerkingen over deze website verzenden aan de webbeheerder