Contributies  
Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met 30 oktober, contributie:          35,00 35,00  
Donateur per jaar                                                                                                       10,00  
Nieuwe leden betalen inclusief inschrijfgeld bij aanmelding:  
Tussen 1 november en 31 maart                                                                     46,35 46,35  
Tussen 1 april en 30 juni                                                                                             33,85  
Tussen 1 juli en 30 september volgend jaar                                                                46,35  
Opzeggen lidmaatschap: bij de ledenadministratie voor 1 augustus.  
Opzegging na die datum verplicht u statutair tot contributiebetaling voor het komend jaar.