De Adria Caravanclub is ontbonden.

 

De leden hebben op de jaarvergadering van 11 januari 2020 gestemd over het wel of niet opheffen van de vereniging.

 

De uitslag van de stemming is:         “Ontbinden van de A.C.C.”

 

De Adria Caravan Club is daarom met ingang van heden ontbonden.

De stemming is geldig omdat meer dan 2/3 van het aantal leden aanwezig was en aan de stemming heeft deelgenomen.

 

Bestuurssamenstelling 2020

Doordat met de A.C.C. gestopt is treedt het gehele bestuur af (3 bestuursleden) maar zal de lopende en toekomstige zaken afhandelen en deel uitmaken van de hierna samen te stellen Commissie van Ontbinding.

 

Benoeming en Taak Commissie van Ontbinding/Vereffening

De commissie zal bestaan uit de afgetreden bestuursleden van de A.C.C.

Netty Vroom en Frans van Mourik en Hans Vos alsmede Loek Kroon en Ton Mijerink. Als reserve lid zal in de commissie plaats nemen Simon van der Ent.

De taak van de commissie zal bestaan uit:

-        Het ontbinden van de A.C.C. volgens artikel 18 van de Statuten

-        Bepalen van de bestemming van materiaal in eigendom van de A.C.C.

-        Het informeren van de leden over de gang van aken

-        Het doen van een voorstel over het doel van de overblijvende gelden

 

Financiën

De volgende besluiten worden reeds nu door de vergadering goedgekeurd.

            De leden dragen voor 2019-2020 géén contributie af. De reeds betaalde contributies worden terugbetaald.

            De adverteerders in onze Nieuwsbrief worden op de hoogte gebracht van het beëindigen van de A.C.C. en behoeven géén advertentiekosten te betalen over de eventueel nog uit te komen Nieuwsbrieven.

De penningmeester zal de besluiten uitvoeren.

 

Contact met de oud Adria leden.

1. Door Jan Buishand is een emailadres voor (oud)leden van de Adria Caravan Club aangemaakt: contactgroepoacc@gmail.com

2. Door Victor Schaeffer is een WhatsApp groep 'Adria vriendengroep' aangemaakt. Wil je ook deelnemen aan deze Whatsapp groep, stuur dan een appje naar Victor Schaeffer -0625291222.